16:19 30/03/2024

ABBank công bố báo cáo tài chính 2023 và chuẩn bị họp Đại hội cổ đông 2024

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Ngọc Quang

ABBANK vừa chính thức công bố báo cáo tài chính năm 2023 và triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 05/4/2024.

images

Theo nội dung báo cáo tài chính vừa công bố, năm 2023 ABBANK ghi nhận một số chỉ tiêu tăng trưởng tích cực như: tổng tài sản 161.977 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2022, đạt 118,4% kế hoạch 2023; Huy động từ khách hàng đạt 115.654 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm 2022; Tổng dư nợ đạt 102.448 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2022. Trong năm 2023, ABBANK cũng đã thực hiện tăng vốn thành công, nâng vốn điều lệ từ 9.409 tỷ đồng lên 10.350 tỷ đồng.

Song song đó, ABBANK nỗ lực đầu tư nâng cao trải nghiệm khách hàng trên kênh ngân hàng số, phục vụ nhu cầu giao dịch nhanh chóng, thuận tiện của khách hàng. Với định hướng phát triển mảng ngân hàng bán lẻ, ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng khách hàng ở cả hai nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng SME, lần lượt là 22% và 15% so với cùng kỳ. Quy mô giao dịch trên kênh ngân hàng số vì vậy cũng ghi nhận tăng trưởng, với số lượng khách hàng giao dịch tăng 11,8% và số lượng giao dịch trên kênh số tăng 63% so với năm 2022, đạt gần 33,3 triệu giao dịch/năm.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 513 tỷ đồng, giảm 69,6% so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,17%, đảm bảo dưới 3% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Qua phân tích, kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt so với kế hoạch đề ra do công tác lập kế hoạch chưa sát thực tế; phải thoái dự thu lãi trái phiếu đầu tư đáo hạn chưa được thanh toán, thoái lãi dự thu các khoản cho vay do phát sinh nợ quá hạn; dự phòng rủi ro tín dụng phải trích lập tăng cao; đồng thời, trong năm qua, Ngân hàng cũng dành nhiều nguồn lực để thực hiện cơ cấu lại mô hình bán hàng, xử lý các vấn đề tồn tại và tập trung làm sạch danh mục cho vay. 

IMG_9208

Các nội dung thảo luận chính của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2024:

Tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2024, ABBANK dự trình lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng tới 94,5% so với kết quả thực hiện của năm 2023. Về các chỉ tiêu khác, ABBANK dự trình tổng tài sản đến cuối năm nay dự kiến ở mức 170.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023. Huy động từ khách hàng tăng 13% lên 113.349 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 13% lên 116.272 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, ABBANK đề xuất để lại toàn bộ số lợi nhuận còn lại chưa phân phối nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện kế hoạch chiến lược, tạo tích lũy nội tại để tăng vốn điều lệ trong tương lai.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của Ngân hàng trong năm 2023 là 298,7 tỷ đồng. Theo đó, cùng với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận chưa phân phối của ABBANK đang là 1.840,7 tỷ đồng. 

Tại Đại hội, các Cổ đông cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể, ngày 18/01/2024, bà Phạm Thị Hằng đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng Cổ đông thông qua miễn nhiệm.

Sau đó, căn cứ đề xuất của của Ban Kiểm soát, HĐQT ABBANK đã có văn bản trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu ông Nguyễn Hồng Quang, hiện giữ chức cố vấn Ban Kiểm soát ABBANK vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận