Văn học thiếu nhi trước những đòi hỏi mới
Giáo dục

Văn học thiếu nhi trước những đòi hỏi mới

Ở Việt Nam, văn học cho thiếu nhi từ lâu đã nhận được sự quan tâm của nhiều thế hệ người cầm bút. Mới đây, câu chuyện văn học thiếu nhi lại được đặt ra tại hội thảo 'Châu Âu - Việt Nam về văn học thiếu nhi và thanh thiếu niên' diễn ra tại Viện Goethe Hà Nội. Từ hội thảo này, những khó khăn, cũng như yêu cầu mới của văn học thiếu nhi lại được đặt ra.

Trẻ em Việt Nam
Trẻ em Việt Nam