Người truyền cảm hứng yêu thích các môn học tới học sinh
Giáo dục

Người truyền cảm hứng yêu thích các môn học tới học sinh

Hơn 12 năm đứng lớp, truyền đạt kiến thức cho học sinh, tình yêu nghề luôn được nhân lên mỗi ngày. Mỗi tiết dạy luôn chứa đựng những điều hấp dẫn và thú vị để được sống hết mình với bài giảng phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm, mong muốn có thể truyền cảm hứng yêu thích môn học, tích cực học tập đến với học sinh của mình.
Trẻ em Việt Nam