Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022
Công tác Hội

Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022

Ngày 9/10 tới đây tại Thủ đô Hà Nội, Liên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh vinh dự là 1 trong 50 đơn vị trong cả nước được nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam với phần mềm giải pháp "Hệ thống tương tác và hỗ trợ bảo vệ trẻ em ISC" ở hạng mục giải pháp vì cộng đồng.

Trang bị kiến thức pháp luật thiết thực để bảo vệ trẻ em qua những phiên tòa giả định
Công tác Hội

Trang bị kiến thức pháp luật thiết thực để bảo vệ trẻ em qua những phiên tòa giả định

Gần 7 năm qua, việc tuyên truyền pháp luật dưới hình thức các phiên tòa giả định của Chi hội Luật sư, thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã trang bị cho trẻ em, cha mẹ, giáo viên, cộng đồng dân cư biết về trách nhiệm bảo vệ trẻ em khi phát hiện các hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ.
Trẻ em Việt Nam
Trẻ em Việt Nam