14:00 29/09/2023

Natrumax - Doanh nghiệp vì sự tử tế

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Hoài Linh

Tất cả những gì Natrumax đã, đang và sẽ làm đều xuất phát từ sự tử tế và chân thành, hướng tới trẻ em Việt Nam", ông Nguyễn Tất Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumax chia sẻ.