00:06 23/03/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Hương Giang

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 15 đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản sẽ giữ ổn định cấu trúc như Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện dạy học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Do đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản giữ ổn định cấu trúc như Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tuy nhiên, để chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn mới nên trong đề thi có sự tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của Chương trình GDPT 2018, cụ thể:

Về cấu trúc, định dạng và mức độ phân hóa, đề thi cơ bản giữ ổn định với 4 cấp độ: Nhận thức, nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao nhằm phù hợp với các mục tiêu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Về nội dung, đề thi bảo đảm khoa học, chính xác theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông 2006, có độ phân hóa cao hơn, đặc biệt là các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao. 

Ngoài ra, trong các đề thi có những câu hỏi nhằm giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống, xã hội, được xây dựng tiệm cận theo định hướng đánh giá năng lực người học giúp đánh giá được năng lực thí sinh một cách công bằng và chính xác.

Về dạng thức câu hỏi, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, đề thi được xây dựng theo hướng khuyến khích học sinh phát huy tính sáng tạo, hạn chế văn mẫu. 14 môn còn lại thi trắc nghiệm khách quan với 4 lựa chọn A hoặc B, C, D.

Những đề thi tham khảo dưới đây là tài liệu cho giáo viên và học sinh tổ chức ôn tập để chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024:

img30img30
img31img31
img32img32
img33img33
img34img34
img8
img26img26
img27img27
img28img28
img29img29

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận