15:48 27/07/2022

Ra mắt Tạp chí Trẻ em Việt Nam

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Nguyễn Tuấn

Ngày 28/7, Tạp chí Trẻ em Việt Nam - Cơ quan của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ chính thức ra mắt.

images

Được sự chấp thuận của Ban Tuyên giáo Trung Ương, ngày 10/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 248/GP-BTTTT về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí cho Tạp chí Trẻ em Việt Nam với hai loại hình Tạp chí in và Tạp chí điện tử (http://treemvietnam.net.vn) .

Tạp chí Trẻ em Việt Nam sẽ cung cấp thông tin về mọi hoạt động của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em, thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; trao đổi kinh nghiệm, tham gia tư vấn về bảo vệ quyền trẻ em, giúp trẻ em Việt Nam thực hiện các quyền cơ bản của mình.

Trong những năm qua, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối các tổ chức xã hội, nghiên cứu tham gia vận động chính sách, thúc đẩy thực hiện và giám sát thực thi quyền trẻ em. Đồng thời đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác truyền thông, vận động sự tham gia của trẻ em; phát triển tổ chức và nâng cao năng lực; vận động nguồn lực và hợp tác quốc tế.

Để tăng tính chủ động, chuyên biệt trong truyền thông về thực thi quyền trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã đề xuất thành lập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền trẻ em. Qua đó, giúp trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện, thực hiện tốt phương châm "Chung tâm - Chung trí - Chung sức bảo vệ quyền trẻ em". 

Tạp chí Trẻ em Việt Nam được thành lập là bước tiến mới trong công tác tuyên truyền về các hoạt động của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam. Tạp chí lấy tiêu chí nhân văn làm giá trị cốt lõi, đề cao tiêu chuẩn đạo đức, tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí, bảo đảm tính chuyên nghiệp và có trách nhiệm trước các tác phẩm báo chí khi đưa đến độc giả.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 464/QĐ-BNV ngày 08/4/2008 của Bộ Nội vụ nhằm tập hợp, đoàn kết công dân, tổ chức ở Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động, phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản; tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em theo Quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về Quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn.