21:07 21/07/2022

Hà Nội thông qua Nghị quyết mức trần học phí cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Tuệ Minh

100% đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2022-2023.

Nghị quyết đã quy định mức trần học phí cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2022-2023, cụ thể: Trường mầm non, học trực tiếp mức học phí trần là 5.100.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 3.825.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường Tiểu học, học trực tiếp mức học phí trần là 5.500.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 4.125.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường THCS, học trực tiếp mức học phí trần là 5.300.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 3.975.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường THPT, học trực tiếp mức học phí trần là 5.700.000 đồng/học sinh/tháng; học trực tuyến là 4.275.000 đồng/học sinh/tháng.

a

Đối với hình thức học trực tiếp, nguyên tắc xây dựng mức trần học phí phải đảm bảo tính đủ chi phí cho hoạt động của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao.

Được biết, chi phí của cơ sở giáo dục chất lượng cao bao gồm chi phí cho hoạt động như các cơ sở giáo dục công lập đại trà và chi phí cho chương trình chất lượng cao.

Còn đối với hình thức học trực tuyến (Online), mức trần học phí bằng 75% mức trần học phí theo hình thức học trực tiếp của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao và sẽ được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

Ngoài ra, mức trần học phí năm học 2022-2023 phải bảo đảm phù hợp với thu nhập, khả năng đóng góp của cha mẹ học sinh và bằng mức trần học phí năm học 2021-2022 đã được HĐND TP thông qua.


Trẻ em Việt Nam

Bình luận