08:42 26/08/2022

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam: Nơi hội tụ các tổ chức, cá nhân tâm huyết vì trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Lan Phạm

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã trở thành đầu mối tập hợp các tổ chức, cá nhân có tâm huyết với trẻ em, thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Phát triển cơ sở Hội cấp tỉnh/thành phố

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội BVQTE Việt Nam) là tổ chức xã hội tự nguyện được thành lập ngày 08/4/2008 theo Quyết định số 464/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Hội đã trải qua 3 nhiệm kỳ Đại hội. Hội là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, là tổ chức xã hội duy nhất trở thành thành viên của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, Hội đã phát triển được 25 cơ sở Hội cấp tỉnh/TP, 42 Chi hội trực thuộc tại 42 tỉnh/TP, với hơn 60.000 hội viên.

IMG_3640
Ban Chấp hành khóa III, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt trước Đại hội

Trong nhiệm kỳ 3 của Hội, mặc dù có sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có công văn hướng dẫn các địa phương thành lập Hội, ghép công tác bảo vệ quyền trẻ em với các Hội tương tự ở địa phương, nhưng từ khi có chỉ đạo đến nay mới có 6 tỉnh thực hiện được. Tuy nhiên, hoạt động về bảo vệ trẻ em ở các địa phương vẫn gặp khó khăn nhất định, do trước đây các hội là hội đặc thù, được nhà nước đảm bảo về kinh phí và cơ sở vật chất, nay hoạt động theo hình thức tự nguyện, tự trang trải, nên gặp nhiều khó khăn.

Để tăng cường phát triển tổ chức Hội theo chiến lược đã đề ra, cần thực hiện tốt đi đôi giữa tăng về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động. Theo đó, sẽ ưu tiên phát triển tổ chức Hội cấp tỉnh là cánh tay nối dài của Hội BVQTE Việt Nam ở địa phương, nơi thực thi nhiệm vụ của Hội có hiệu quả ở địa phương, cơ sở.

Những địa phương đã có tổ chức hội về lĩnh vực trẻ em hoặc các tổ chức hội hoạt động bảo vệ con người, vì con người thì tổ chức Hội nghiên cứu công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019 của Bộ Nội vụ và Điều lệ Hội BVQTE Việt Nam báo cáo UBND cấp tỉnh cho đại hội hoặc đại hội bất thường để đổi tên và sửa đổi điều lệ của tổ chức mình đang hoạt động theo hướng mở rộng lĩnh vực BVQTE ở địa phương, trong điều lệ sửa đổi cần có sự chấp thuận với Điều lệ Hội BVQTE Việt Nam để có cơ sở công nhận hội cấp tỉnh là hội thành viên chính thức của Hội BVQTE Việt Nam. Sau đại hội có báo cáo đề nghị Hội BVQTE Việt Nam công nhận Hội ở địa phương là hội thành viên chính thức của Hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Đối với các tỉnh/TP chưa có tổ chức Hội hoạt động tương tự như tôn chỉ, mục đích của Hội BVQTE Việt Nam thì những người tâm huyết với hoạt động trẻ em trên tinh thần tự nguyện nghiên cứu Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ để thành lập tổ chức Hội của địa phương mình.

Với nhiều lý do khác nhau mà đến nay nhiều Chi hội không kết nối được thông tin về hoạt động với Hội. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội, việc kiện toàn các Chi hội, kết nối thông tin giữa cơ quan thường trực với các Chi hội là hết sức cần thiết. Ưu tiên phát triển các Chi hội ở những nơi đặc thù, có tính cấp thiết giúp cho công tác bảo vệ quyền trẻ em ở cơ sở được tốt hơn.

Song song với việc phát triển tổ chức Hội để bao phủ diện rộng, vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cần được chú trọng. Cán bộ làm công tác Hội cần được thường xuyên tập huấn năng cao năng lực cả chuyên môn, nghiệp vụ công tác báo vệ trẻ em và kỹ năng làm việc với trẻ em.

Lương Thế Khanh – Phó CT Thường trực Hội



Bình luận