10:20 22/09/2022

Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam PV

Ngày 9/10 tới đây tại Thủ đô Hà Nội, Liên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh vinh dự là 1 trong 50 đơn vị trong cả nước được nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam với phần mềm giải pháp "Hệ thống tương tác và hỗ trợ bảo vệ trẻ em ISC" ở hạng mục giải pháp vì cộng đồng.

Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh vinh dự là tổ chức xã hội về trẻ em duy nhất trong cả nước được nhận giải thưởng này trong năm nay.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 (Vietnam Digital Awards) được phát động nhằm tiếp tục hưởng ứng Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về "chuyển đổi số sẽ là trọng tâm trong quá trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội".

Giải thưởng năm nay nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu tại Việt Nam để quảng bá tới các thị trường trong nước và quốc tế. Giải thưởng cũng sẽ tiếp tục tôn vinh và khuyến khích các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực mạnh dạn đổi mới sáng tạo, đầu tư, ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi số thành công.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức thường niên với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Vietnam Digital Awards nhằm tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận