Good Neighbors Club day - Kết nối vì phát triển cộng đồng
Nhân ái

Good Neighbors Club day - Kết nối vì phát triển cộng đồng

Ngày 20/01, với mong muốn chia sẻ thông tin về các kết quả hỗ trợ trẻ em Việt Nam năm 2023 và tạo cơ hội giao lưu, tình nguyện ý nghĩa cho các nhà tài trợ và đối tác của GNI, GNI đã tổ chức sự kiện “Good Neighbors Club day - Kết nối vì phát triển cộng đồng” tại xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.
Trẻ em Việt Nam