09:57 12/09/2022

Những địa phương miễn học phí năm học 2022-2023

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên (t/h)

Đến thời điểm này, nhiều tỉnh, thành phố đã quyết định miễn học phí cho học sinh năm học 2022-2023.

Nhiều tỉnh/thành miễn học phí

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ VII, thông qua 12 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn. Với học kỳ II thì điều chỉnh tăng ở mức sàn theo quy định của Chính phủ.

Về mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập quy định, đối với khu vực thành thị: nhà trẻ và mẫu giáo 300-370 nghìn đồng/trẻ/tháng (tùy theo bán trú hoặc không bán trú); THCS, THPT 300 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Khu vực nông thôn: nhà trẻ và mẫu giáo 100-150 nghìn đồng/trẻ/tháng; THCS 100 nghìn đồng/học sinh/tháng; THPT 200 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang ven biển: nhà trẻ và mẫu giáo 50-80 nghìn đồng/trẻ/tháng; THCS 50 nghìn đồng/học sinh/tháng; THPT 100 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Trong trường hợp học trực tuyến thì mức thu học phí bằng 80% mức học phí theo từng cấp học được quy định tại nghị quyết này.

Theo nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng, trong 9 tháng của năm học 2022-2023, trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 100% học phí (theo mức thu học phí công lập). Chính sách này không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài ở thành phố.

TP Hải Phòng đã miễn học phí cho bậc mầm non và THCS từ năm học 2020 - 2021 và học sinh bậc THPT được giảm học phí từ năm học 2021 - 2022. Đến năm học 2022 - 2023, 100% học sinh các cấp ở thành phố Hải Phòng được miễn học phí (trừ bậc tiểu học được miễn theo Luật Giáo dục). 

Ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, HĐND tỉnh cũng ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Trong đó, học sinh mầm non 5 tuổi và học sinh THCS được hỗ trợ 100% học phí bằng mức thu học phí công lập.

HĐND tỉnh cũng dự kiến ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và học sinh THPT công lập và ngoài công lập; học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ khoảng 65-70% học phí công lập.

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng dự thảo văn bản góp ý của UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn nhất trí với đề xuất của Bộ GD&ĐT giữ ổn định mức học phí trong năm học mới này, đồng thời miễn học phí cho học sinh THCS.

Năm học 2022-2023, tỉnh Bắc Kạn dự kiến có 20.848 học sinh THCS, trong đó có 13.113 học sinh THCS sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, chỉ còn 7.735 em thuộc diện phải đóng học phí. Các học sinh này sẽ được miễn học phí theo đề xuất.

quang-ninh
Trẻ mầm non và học sinh phổ thông ở Quảng Ninh được miễn học phí năm học 2022-2023. Ảnh: Tuổi trẻ

Tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ bằng 100% mức học phí công lập năm học 2022 - 2023  cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trừ học sinh tiểu học trường công lập và các đối tượng đã được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của tỉnh) theo số tháng học thực tế của đối tượng được hỗ trợ, nhưng không quá 9 tháng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp trong dự toán hằng năm.

Một số địa phương án tạm hoãn thu học phí năm học 2022-2023

Tỉnh Bắc Ninh đồng ý tạm thời chưa thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập gồm: mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên đến khi có chỉ đạo mới.

UBND tỉnh Cà Mau cũng quyết định tạm thời chưa thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023. Còn với các khoản thu khác đầu năm học (nếu có) tỉnh yêu cầu thực hiện theo đúng quy định hiện hành, không được thu bất cứ khoản thu nào ngoài quy định.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung trên; đồng thời chủ động theo dõi, liên hệ Bộ GD&ĐT để nắm thông tin về mức thu học phí năm học 2022 - 2023; trường hợp cấp thẩm quyền ban hành mức thu học phí năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.Bình luận