Từ khoá: "hội phụ huynh"

Blog: Hội phụ huynh hay 'phụ thu'?

Blog: Hội phụ huynh hay 'phụ thu'?

Khi nhận được thư ngỏ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/2 trường Tiểu học Hòa Bình, TP HCM, kêu gọi mỗi gia đình quyên góp 400.000 đồng để lót sàn gỗ cho lớp học, ông Võ Quốc Bình viết rõ ràng bằng chữ in hoa ngay dưới lá thư rằng ông KHÔNG ĐỒNG Ý, kèm câu hỏi: "Hội phụ huynh học sinh chứ không phải hội phụ thu. Tiền cơ sở vật chất hàng năm đâu?".