Từ khoá: "Kỹ năng sống cần thiết của trẻ mầm non"

Kỹ năng sống cần thiết của trẻ mầm non

Kỹ năng sống cần thiết của trẻ mầm non

Giáo dục kỹ năng sống với việc lấy trẻ làm trung tâm sẽ tạo cơ hội giúp trẻ chủ động học tập và phát triển toàn diện về thể chất tâm lý, trí tuệ, các mối quan hệ, … bằng nhiều hình thức khác nhau.