Từ khoá: "lạm thu đầu năm học"

Lạm thu núp bóng “tự nguyện”

Lạm thu núp bóng “tự nguyện”

“Đến hẹn lại lên”, sau mỗi kỳ khai giảng năm học mới, chuyện lạm thu trong nhà trường lại trở thành chủ đề nóng ở cả trên truyền thông đến mỗi hội nhóm phụ huynh.