11:21 29/08/2022

Học sinh nhiều tỉnh tựu trường năm học mới 2022 - 2023

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

Theo kế hoạch, ngày 29/8, 59 tỉnh thành trên cả nước cho học sinh tựu trường năm học mới 2022 - 2023. Riêng một số khối lớp ở Bắc Giang, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và TP.HCM sẽ tựu trường vào ngày 30 và 31/8.

Khung thời gian năm học mà các địa phương công bố căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 mà Bộ GD&ĐT đã ban hành trước đó (ngày 5/8/2022).

Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022.

tuu-truong
Học sinh chào cờ đầu năm học mới. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Theo Bộ GD&ĐT, trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định.

Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác, báo cáo Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Đồng thời, các địa phương báo cáo về Bộ GD&ĐT tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 trước ngày 10/9/2022; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/1/2023; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2023…

Theo thống kê, chỉ có một số nơi có điều chỉnh thời gian phù hợp với điều kiện ở địa phương. Cụ thể, Bắc Giang học sinh lớp 1,2,10 tựu trường ngày 22/8, các lớp còn lại ngày 30/8; Điện Biên học sinh tựu trường vào 1/9 (riêng lớp 1 ngày 29/8); Thanh Hóa tựu trường ngày 30/8; Trẻ mầm non, phổ thông ở Hà Tĩnh tựu trường ngày 30/8; Học sinh mầm non ở TP Hồ Chí Minh tựu trường ngày 31/8.

Đây cũng là năm học đầu tiên Bộ GD&ĐT triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên cả nước với lớp 3, 7, 10. Hai năm học trước đó, Bộ đã triển khai chương trình mới với lớp 1, 2, 6.


Trẻ em Việt Nam

Bình luận