15:57 27/05/2023

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Vũ Giang

Tại Đại hội Công đoàn lần thứ IV, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã bầu, ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày 26/5, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (BVQTEVN) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của: TS Trần Thị Thanh Thanh - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội BVQTEVN; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN), Chủ tịch Hội BVQTEVN; ông Lương Thế Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội BVQTEVN, ông Võ Anh Dũng - Phó Chủ tịch Hội BVQTEVN; bà Ninh Thị Hồng - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền Trẻ em Việt Nam khóa I, II và III. 

Ảnh 4.1
Từ phải qua trái: Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội BVQTEVN; TS Trần Thị Thanh Thanh - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội BVQTEVN; ông Võ Anh Dũng - Phó Chủ tịch Hội BVQTEVN.
Ảnh 3
Từ phải qua trái: Bà Ninh Thị Hồng - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội BVQTEVN khóa I, II và III, ông Lương Thế Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội BVQTEVN.

Về phía đại biểu khách mời, có bà Đỗ Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN).

Chương trình còn có sự tham gia của các cán bộ, hội viên Hội BVQTEVN và các đơn vị trực thuộc Hội, trong đó có Tạp chí Trẻ em Việt Nam.

Tại Đại hội đã có phần báo cáo kết quả công tác Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2019-2023 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ chương trình công tác Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, Công đoàn Hội BVQTEVN đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Hội, của CĐVCVN và sự ủng hộ của các trung tâm, chi hội trực thuộc. Đa số cán bộ, Đoàn viên Công đoàn đều có trình độ học vấn, được đào tạo cơ bản và trải qua các vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiêm túc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển của Hội. 

Số lượng Đoàn viên Công đoàn Hội dao động từ 25-30 người, trong đó có 10-15 Đoàn viên là cán bộ chuyên trách làm việc tại văn phòng Hội và các đơn vị trực thuộc, còn lại chủ yếu làm việc bán chuyên trách và tình nguyện viên.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, Đoàn viên Công đoàn Hội đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hội BVQTEVN.

Một số mục tiêu cụ thể chương trình công tác Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội BVQTEVN: Phấn đấu 100% cán bộ, Đoàn viên Công đoàn hàng năm được học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên; Chiến lược phát triển tổ chức Hội và phương hướng, nhiệm vụ công tác hàng năm của Hội.

Phấn đấu có từ 50% Đoàn viên trở lên đạt tiêu chuẩn công đoàn viên xuất sắc; 25% tổ Công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 08 giờ có chất lượng, hiệu quả; Cuộc vân động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. 

Phấn đấu hàng năm có ít nhất 90% nữ công chức đạt danh hiệu: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà’; 95% gia đình công chức đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 80% cán bộ, 90% cán bộ nữ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới…

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội BVQTEVN đã khẳng định, mặc dù có những khó khăn nhưng hoạt động của Hội có nhiều khởi sắc, trong thời gian tới có định hướng phát triển và nhấn mạnh một số nội dung: Thực hiện tốt 6 nhiệm vụ chính trị của Đoàn viên Công đoàn.

Chủ tịch Hội BVQTEVN mong muốn, Công đoàn Hội sẽ phối hợp công tác chuyên môn để chú trọng tổ chức hoạt động, động viên hỗ trợ Đoàn viên Công đoàn tích cực học tập về chính trị, chính sách pháp luật để nâng cao trình độ năng lực, chất lượng công việc (đặc biệt là việc góp ý tư vấn chính sách).

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ tịch Hội BVQTEVN phát biểu tại Đại hội.

Về phía Đoàn viên Công đoàn (đặc biệt là Đoàn viên trẻ) cần chủ động đầu tư nghiên cứu vì tham gia chính sách pháp luật mà không có cơ sở khoa học thì rất khó để thu hút; Đoàn viên Công đoàn cao tuổi cần chú trọng chủ yếu là thực tế và phương pháp để nâng cao chất lượng thực hiện trước nhiệm vụ được giao.

Hội BVQTEVN cần đổi mới hoạt động để đáp ứng thời kỳ chuyển đổi số trong việc thu thập ý kiến của trẻ em. Chăm lo tốt đời sống tinh thần cho cán bộ Đoàn viên (để cán bộ Đoàn viên có thêm kiến thức chăm lo, cân bằng giữa công việc và gia đình).

Về công tác phát triển Đoàn viên, Chủ tịch Hội BVQTEVN chỉ rõ, còn dư địa rất nhiều, nhất là ở các đơn vị trực thuộc, cần tuyên truyền để phát triển Đoàn viên cả về chất lượng và số lượng…

Cũng tại Đại hội, bà Đỗ Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng CĐVCVN đã biểu dương dù trong hoàn cảnh cán bộ Đoàn viên không nhiều, kinh phí hoạt động còn hạn chế, tuy nhiên BCH Công đoàn luôn cố gắng khắc phục khó khăn, tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Hội làm tốt các chức năng của công đoàn như: Nghiên cứu tham mưu cho thường trực Hội 3 lần điều chỉnh mức lương cho Đoàn viên. Tổ chức sinh hoạt lồng ghép phổ biến chủ trương chính sách mới liên quan trực tiếp đến người lao động. Chăm lo, hỗ trợ Đoàn viên Công đoàn được đẩy mạnh. Nhiều hoạt động khác góp phần ổn định đời sống để Đoàn viên Công đoàn yên tâm công tác. 

Bên cạnh đó, bà Thanh Hương cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của hoạt động Công đoàn mà Hội BVQTEVN cần tiếp tục khắc phục. 

ỗ thị thanh hương
Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng CĐVCVN.
công đoàn việt nam
Bà Đỗ Thị Thanh Hương thay mặt Công đoàn Việt Nam gửi tặng lẵng hoa tươi thắm tới Đại hội.

Đại hội Công đoàn lần thứ IV đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 là: Bà Lê Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Công đoàn Hội, ông Lê Văn Hùng - Phó Chủ tịch kiêm phụ trách công tác Kiểm tra, bà Lê Thị Linh - Ủy viên BCH phụ trách công tác nữ công. 

Bên cạnh đó, tại Đại hội cũng đã bầu bà Lê Thị Hoàng Yến là Đại biểu dự Đại hội CĐVCVN.

ra mắt ban chấp hành công đoàn
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2023-2028.
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với tinh thần trách nhiệm cao.
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với tinh thần trách nhiệm cao.
ại hội
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Hội BVQTEVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã trực tiếp nhắn tin ủng hộ Chiến dịch quyên góp gây quỹ “Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật”.

ại hội công đoàn

Thời gian triển khai Chiến dịch: Từ ngày 12/5/2023 đến 10/7/2023.

Hình thức ủng hộ như sau:

Ủng hộ qua tin nhắn: Soạn tin nhắn TE gửi 1406 (20.000 đồng/tin nhắn)

Ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2022: Mở ứng dụng ngân hàng quét QR Code, thực hiện chuyển khoản với nội dung chuyển khoản YEU TRE, gửi đến tài khoản số 2022 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

Mọi thông tin khi cần, Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân vui lòng liên hệ với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam qua số điện thoại: 024.37823936 hoặc ông Lê Văn Hùng, điện thoại 0915519504; email: hoibvqtevn@vacr.vn hoặc lehung@vacr.vn.

Ảnh: Vũ Giang

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận