Từ khoá: "đuối nước"

Công an Nam Định khuyến cáo phòng, chống đuối nước trong dịp hè

Công an Nam Định khuyến cáo phòng, chống đuối nước trong dịp hè

Để chủ động các biện pháp phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong dịp hè, công an Nam Định khuyến cáo cần bố trí các biển cảnh báo, biển cấm và các giải pháp để bảo đảm an toàn; gia đình và nhà trường tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng bơi cho trẻ em, trang bị cho trẻ em,...