Từ khoá: "quỹ phụ huynh"

TP. HCM: Trường học đầu tiên không thu bất kỳ loại quỹ nào

TP. HCM: Trường học đầu tiên không thu bất kỳ loại quỹ nào

Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.Thủ Đức, TP. HCM) yêu cầu phụ huynh không thu bất kỳ loại quỹ nào gồm cả quỹ lớp, quỹ khuyến học và quỹ phụ huynh. Phụ huynh nào muốn tài trợ cho nhà trường phải có văn bản đồng ý của Phòng Giáo dục.