08:40 14/09/2022

Thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 4255/BGDĐT-TTr hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 về việc chuẩn bị đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo tại Nghị quyết 41 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhất là đối với hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động thu chi đầu năm học, việc thực hiện tiếp nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục; việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

1
Ảnh minh họa. Nguồn: Giáo dục và Thời đại

Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới, đặc biệt ở nhóm lớp, nhóm trẻ.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu; thực hiện chỉ tiêu biên chế, số lượng và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục theo quy định; quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn; thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong GD-ĐT.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 623 của Bộ GD-ĐT về việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 04 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.

Đối với việc tổ chức thực hiện: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học và tổ chức thực hiện kế hoạch bằng phương pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Trường hợp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vì lý do bất khả kháng hoặc theo yêu cầu quản lý phải bảo đảm đúng quy định; Thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những vấn đề nóng, phức tạp phát sinh;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử; tăng cường việc trao đổi nắm bắt tình hình của địa phương, khu vực và cơ sở giáo dục trên địa bàn thông qua các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, họp trực tuyến…

Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 cơ bản giữ ổn định như năm học trước, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế các địa phương trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19...

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhấtTrẻ em Việt Nam

Bình luận