08:42 13/08/2022

Thực hiện quyền tham gia của trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Tâm An (t/h)

Trẻ em Đà Nẵng đã có dịp nói lên ý kiến, nguyện vọng và giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em, đặc biệt là HĐND thành phố nắm được những thông tin cần thiết về nhu cầu, nguyện vọng của trẻ em.

Sáng 12/8, Hội đồng Đội thành phố tổ chức Kỳ họp Hội đồng trẻ em TP. Đà Nẵng lần thứ VII, giai đoạn 2021 – 2022 với chủ đề “Thiếu nhi Đà Nẵng với các hoạt động phát huy quyền tham gia của trẻ em”.

Kỳ họp tập trung thông tin đến các em về kết luận chương trình Đối thoại trẻ em của HĐND TP; đóng góp các ý kiến đánh giá về thực trạng, kết quả đạt được, những vấn đề khó khăn, vướng mắc về các hoạt động của Hội đồng trẻ em các cấp giai đoạn 2021 – 2022.

treem
Trẻ em ở TP. Đà Nẵng đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất tại kỳ họp Hội đồng trẻ em

Các kiến nghị, đề xuất để cải thiện hoạt động của Hội đồng trẻ em trên địa bàn thành phố nói riêng và các hoạt động phát huy quyền tham gia của trẻ em từ cấp cơ sở nói chung; đóng góp ý kiến về các vấn đề các em quan tâm trong 6 tháng đầu năm 2022; đề xuất, kiến nghị về các nội dung hoạt động liên quan đến trẻ em trong năm học 2022 – 2023.

Kỳ họp cũng ghi nhận các kiến nghị, ý kiến của các em học sinh về các vấn đề: cần có thêm các buổi sinh hoạt ở quy mô rộng hơn để các em được trình bày ý kiến; các cơ quan chức năng tuyên truyền pháp luật, không để trẻ em tuổi vị thành niên sử dụng chất kích thích; có các kênh tư vấn tâm lý cho trẻ em; tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em; tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em ở khu vực nông thôn, miền núi...

Ngoài ra, các em học sinh cũng mong muốn được tăng cường giao lưu với trẻ em các tỉnh thành phố khác hoặc nước ngoài; tổ chức các diễn đoàn, hoạt động để tăng cường quyền trẻ em; phát triển hộp thư điều trẻ em muốn nói; tổ chức thêm các hoạt động thiện nguyện để trẻ em tham gia, chia sẻ với cộng đồng; tổ chức các buổi tập huấn, chuyên đề về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em…

Theo Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Nguyễn Thị Anh Thảo, đây là môi trường thuận lợi, nâng cao năng lực cho trẻ em thành phố trong việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến các em.

"Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động này sẽ giúp trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng và giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em, đặc biệt là HĐND TP nắm được những thông tin cần thiết về nhu cầu, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề liên quan đến cải thiện điều kiện sống và phát triển của trẻ em, góp phần tham gia tích cực vào quá trình xây dựng luật pháp, chính sách về trẻ em”, chị Nguyễn Thị Anh Thảo chia sẻ.

Dịp này, Ban tổ chức trao Bằng khen của Thành Đoàn cho 4 học sinh là Ủy viên Thường trực của Hội đồng trẻ em TP vì đã tham gia tích cực trong các hoạt động của Hội đồng trẻ em giai đoạn 2021 - 2022. Đồng thời, kiện toàn Hội đồng trẻ em thành phố giai đoạn 2022 - 2023.​Bình luận