12:13 31/10/2023

Tuyển nhóm tư vấn cung cấp dịch vụ tuyên truyền pháp luật về quyền trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đăng tuyển tìm nhóm tư vấn để thực hiện các hoạt động tuyên truyền pháp luật về quyền trẻ em và truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em dành cho học sinh trong trường học và cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ tại cộng đồng.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển nhóm tư vấn cung cấp dịch vụ tuyên truyền pháp luật về quyền trẻ em và truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em

1. Giới thiệu

Dự án Nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa, tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhóm yếu thế, dễ tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em phù hợp với Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp luật có liên quando Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thực hiện là 1 trong 18 sáng kiến thuộc hợp phần dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Bộ Tư pháp phê duyệt.

Một trong những mục tiêu chính của dự án là nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật xử phạt, xử lý hình sự đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Từ hiểu biết và nhận thức tốt sẽ góp phần giảm các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục. Vì vậy, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đăng tuyển tìm nhóm tư vấn để thực hiện các hoạt động tuyên truyền pháp luật về quyền trẻ em và truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em dành cho học sinh trong trường học và cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ tại cộng đồng.

2. Mục tiêu, đối tượng tiếp cận:

2.1.   Mục tiêu:

 • Nâng cao sự hiểu biết cộng đồng đặc biệt là các em học sinh và cha mẹ, người chăm sóc trẻ về pháp luật xử lý hình sự đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.
 • Trang bị một số kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực.
 • Tư vấn pháp luật và giải đáp thắc mắc của các em học sinh/cha mẹ, người chăm sóc trẻ liên quan tới phòng chống xâm hại tình dục, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy cơ hoặc khi bị bạo lực, xâm hại.

2.2.   Địa bàn và Đối tượng tiếp cận

- Trẻ em, giáo viên: trong 18 trường học tại Hà Nội và 02 trường học tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

- Cha mẹ, người chăm sóc trẻ: tại xã/phường của 1 số quận/huyện của Hà Nội và Hòa Bình.

3.      Thời gian:

Thực hiện từ tháng 11/2023 – tháng 4/2024 cụ thể như sau:

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Địa bàn thực hiện

Nhân sự thực hiện

Số ngày công

1.

Xây dựng nội dung tuyên truyền và truyền thông theo TOR, tiếp nhận phản hồi góp ý và chỉnh sửa từ Ban quản lý dự án

Tháng 11/2023

Hà Nội

01 Báo cáo viên pháp lý

 

2.

Tuyên truyền pháp luật và truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em cho trẻ em và giáo viên tại 02 trường tại Hòa Bình

Tuần 2 và 3 tháng 12/2023

Hòa Bình

01 Báo cáo viên pháp lý và 01 luật sư tư vấn

01

(0,5 ngày cho mỗi trường)

3.

Tuyên truyền pháp luật và truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em cho cha mẹ, người chăm

Tuần 2 và 3 tháng 12/2023

Hòa Bình

01 Báo cáo viên pháp lý và 01 luật sư tư vấn

01

(0,5 ngày cho mỗi huyện)

 

sóc trẻ tại 02 huyện tại Hòa Bình

 

 

 

 

4.

Tuyên truyền pháp luật và truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em cho trẻ em và giáo viên tại 18 trường tại Hà Nội

Tuần 3-4 tháng 2/2024

Hà Nội

01 Báo cáo viên pháp lý và 01 luật sư tư vấn

(0,5 ngày cho mỗi trường)

5.

Tuyên truyền pháp luật và truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại 03 quận, huyện tại Hà Nội

Tuần 2 và 3 tháng 3/2024

Hà Nội

01 Báo cáo viên pháp lý và 01 luật sư tư vấn

1.5

(0,5 ngày cho mỗi huyện)

6.

Báo cáo kết quả thực hiện

Tuần 1 tháng 4/2024

Hà Nội

01 Báo cáo viên pháp lý và 01 luật sư tư vấn

 

7.

Phản hồi và chỉnh sửa báo cáo

Tuần 2-3 tháng 4/2024

Hà Nội

VACR

 

8.

Hoàn thiện báo cáo

Tuần 4 tháng 4/2023

Hà Nội

01 Báo cáo viên pháp lý và 01 luật sư tư vấn

 

Tổng cộng

 

 

 

12.5

4.      Vai trò và trách nhiệm của tư vấn

4.1. Báo cáo viên pháp lý

 • Xây dựng và thống nhất với Cán bộ dự án về nội dung tuyên truyền/truyền thông (các quy định pháp luật xử lý hình sự đối với các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng phòng tránh, tìm kiếm sự giúp đỡ), cách thức thực hiện, thời gian thực hiện theo mục tiêu hoạt động đề ra.
 • Thực hiện hoạt động tuyên truyền, truyền thông tại địa bàn thực địa theo kế hoạch và thời gian đã được VACR thống nhất.
 • Xây dựng báo cáo thực hiện hoạt động và hoàn thiện theo yêu cầu của dự án. Phối hợp với VACR trong đánh giá hiệu quả hoạt động.
 • Ký cam kết thực hiện và đảm bảo tuân thủ chính sách về bảo vệ trẻ em, chính sách phòng chống quấy rối tình dục, chính sách bảo vệ môi trường và chính sách giới của VACR trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

4.2.   Luật sư tư vấn

 • Thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật cho trẻ em, người chăm sóc trẻ, giáo viên và phụ huynh tại các hoạt động thực địa tại Hà Nội và Hòa Bình theo đúng kế hoạch, thời gian đã được VACR thống nhất.
 • Hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện tư vấn pháp luật tại các hoạt động thực địa đã nêu.
 • Ký cam kết thực hiện và đảm bảo tuân thủ chính sách về bảo vệ trẻ em, chính sách phòng chống quấy rối tình dục, chính sách bảo vệ môi trường và chính sách giới của VACR trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

5.      Sản phẩm đầu ra

Đối với Báo cáo viên pháp lý:

 • 01 bản mô tả nội dung tuyên truyền, truyền thông; cách thức thực hiện; thời gian thực hiện phù hợp với mục tiêu hoạt động đề ra được Ban quản lý dự án phê duyệt.
 • 01 Báo cáo tình hình thực hiện công việc của tư vấn tại thực địa được Ban quản lý dự án phê duyệt.

Đối với Luật sư tư vấn:

 • 01 Báo cáo thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật tại 20 trường và 05 quận/huyện tại Hà Nội và Hòa Bình được Ban quản lý dự án phê duyệt.

6.      Yêu cầu đối với tư vấn

 • Yêu cầu chuyên môn bắt buộc:
  • Thành viên nhóm tư vấn có trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Luật, nhân quyền... hoặc các chuyên ngành liên quan.
  • Tư vấn đóng vai trò là Báo cáo viên pháp lý có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật đặc biệt liên quan tới lĩnh vực trẻ em tại cơ sở.
  • Tư vấn đóng vai trò là Luật sư tư vấn phải có Thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư cấp và còn hiệu lực.
 • Yêu cầu khác:
  • Có tinh thần cầu thị, trách nhiệm trong tổ chức hoạt động tại cơ sở
  • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội.
  • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về giới hoặc lồng ghép giới trong các hoạt động tuyên truyền pháp luật, truyền thông thực hiện pháp luật.
  • Ưu tiên các ứng viên là Luật sư đã có kinh nghiệm trong tư vấn, hỗ trợ trẻ em trong các vụ việc.

7.      Phí tư vấn và hình thức thanh toán:

 • Phí tư vấn: Thỏa thuận
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo từng hoạt động tuyên truyền cụ thể tại địa bàn bằng phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi công việc được hoàn thành và được VACR nghiệm thu.

8.      Liên hệ:

 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về Văn phòng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tầng 5 Cung trí thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc địa chỉ email: hoibvqtevn@vacr.vn trước ngày 30/10/2023
 • Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch (đối với cá nhân)/Hồ sơ năng lực (đối với công ty luật) , đề xuất thực hiện, đề xuất kinh phí và các tài liệu khác liên quan (nếu có).

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận