15:29 19/04/2024

Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện khảo sát

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tuyển tư vấn thực hiện khảo sát “Nhận thức và thực hành về quyền trẻ em và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình” và Dự án “Tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2023-2025

I. Giới thiệu

Nhằm hướng tới mục tiêu trẻ em và cha mẹ/người chăm sóc trẻ sẽ được tư vấn và hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng tại gia đình, thực hiện quyền được phát triển của trẻ theo quy định của pháp luật, được sự tài trợ của Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families tại Việt Nam (TFCF), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam triển khai hoạt động tư vấn và hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội từ tháng 12/2022-31/3/2023 và đã đạt được một số kết quả cụ thể. Qua hoạt động được triển khai đã cho thấy còn một tỉ lệ nhất định trẻ em đang bị suy dinh dưỡng ở các thể khác nhau, đặc biệt là kiến thức, kĩ năng chăm sóc ở trẻ nhỏ của cha mẹ và người chăm sóc đang còn nhiều hạn chế. Đặc biệt với các khu vực có các hộ gia đình còn khó khăn, nếu chỉ nâng cao kiến thức kĩ năng chăm sóc trẻ chưa đủ, cần có thêm sự hỗ trợ để các gia đình có thể xây dựng nguồn thức ăn đa dạng, có vi chất, kết hợp các thực hành, vệ sinh nước sạch, môi trường để phòng ngừa bệnh tật cho trẻ thì mới có thể hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng một cách toàn diện hơn.

Với mong muốn mở rộng các hoạt động về tư vấn và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi, do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) và Quỹ hỗ trợ cho gia đình và trẻ em Đài Loan (TFCF) tiếp tục triển khai dự án “Tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2023 - 2025 tại huyện Ba Vì, Hà Nội và Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Dự án tập trung vào 3 mục tiêu cụ thể: (1) Nâng cao nhận thức và năng lực của người lớn và trẻ em về quyền trẻ em và dinh dưỡng trẻ em; (2) Tăng cường sự phát triển toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua cải thiện dinh dưỡng; (3) Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em thông qua hỗ trợ phát triển sinh kế hộ gia đình.

Để thực hiện được các mục tiêu mà dự án đề ra, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam dự kiến triển khai hoạt động khảo sát về thực trạng nhận thức của cha mẹ và các bên liên quan ở địa phương về vấn đề quyền trẻ em, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình và những thực hành của cha mẹ/người chăm sóc về chăm sóc dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ em tập trung vào nhóm trẻ dưới 6 tuổi và việc thực hiện quyền trẻ em của chính quyền địa phương và các bên liên quan.

Vì vậy, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiến hành đăng tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện khảo sát.

II. Mục tiêu

Tư vấn sẽ thực hiện các công việc khảo sát (định tính và định lượng) để thu thập thông tin về các nội dung:

1. Đánh giá về nhận thức của cha mẹ/người chăm sóc và các bên liên quan về quyền trẻ em và chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại nhà;

2. Thực trạng việc thực hiện quyền trẻ em của các bên liên quan và thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tại nhà của cha mẹ/người chăm sóc trẻ (phân tích các điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện kinh tế - sinh hoạt gia đình có tác động tới thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình; nhu cầu hỗ trợ để tăng nguồn thực phẩm dinh dưỡng hộ gia đình, nhu cầu phát triển về kinh tế hộ gia đình ở quy mô nhỏ như chăn nuôi, trồng trọt, làm nghề thủ công…)

3. Đề xuất khuyến nghị các biện pháp, các can thiệp cụ thể để cải thiện việc thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình và  thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em và tiếp cận dịch vụ y tế công về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em tại địa bàn khảo sát.

III. Trách nhiệm của Tư vấn

1. Xây dựng Khung đề cương, Đề cương chi tiết, Bộ công cụ khảo sát, Kế hoạch khảo sát được sự phê duyệt của Ban quản lý dự án.

2. Thực hiện các hoạt động chuẩn bị và trực tiếp thực hiện Khảo sát tại địa bàn khảo sát được phê duyệt.

3. Tổng hợp và xử lý số liệu

4. Chuẩn bị Báo cáo tóm tắt và báo cáo chi tiết về hoạt động khảo sát; phản hồi và giải trình thắc mắc của các bên liên quan đối với kết quả của Khảo sát.

5. Trình bày báo cáo tại Hội thảo với chính quyền địa phương, các bên liên quan tại địa bàn dự án do VACR tổ chức.

IV. Sản phẩm đầu ra

Về kĩ thuật

 • Đề cương đánh giá
 • Kế hoạch thực hiện công việc
 • Bộ công cụ khảo sát/thu thập dữ liệu hoàn chỉnh
 • Chương trình, nội dung tập huấn cho điều tra viên
 • Bộ số liệu đã được xử lý/làm sạch

Về báo cáo

 • Đề cương báo cáo chi tiết
 • 01 Báo cáo tóm tắt
 • 01 Báo cáo chi tiết dựa trên Đề cương báo cáo chi tiết đã được phê duyệt và bộ số liệu đã được xử lý.
 • 01 bản PPT và trình bày về các phát hiện/kết quả khảo sát và giải trình thắc mắc của các bên liên quan trong cuộc họp với Hội BVQTEVN và nhà tài trợ (nếu có)
 • Trình bày về các phát hiện/kết quả khảo sát tại Hội thảo với chính quyền địa phương và các bên liên quan do VACR tổ chức.

V. Khung thời gian và địa điểm thực hiện khảo sát

Thời gian: từ 20/4/2024 tới ngày 15/7/2024

Từ 19/4 – 2/5: Tư vấn gửi thư quan tâm và đề xuất kĩ thuật

Từ 02/5 - 10/5: Lựa chọn tư vấn và thảo luận cụ thể về đề cương, nội dung, phương pháp, kế hoạch thực địa...

Từ 10/5 – 20/5: Chọn tư vấn và thống nhất đề cương, kế hoạch

Từ 25/5 – 05/6: Tư vấn gửi bộ công cụ đánh giá, VACR và TFCF góp ý hoàn thiện bộ công cụ

Từ 06/6 – 10/6: sắp xếp tập huấn điều tra viên

Thời gian tiến hành đánh giá thực địa sẽ được VACR sắp xếp và trao đổi với tư vấn.

Địa điểm: xã Minh Quang thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội và 3 xã Trung Minh, xã Hợp Thành và phường Kỳ Sơn thuộc TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

VI. Đối tượng khảo sát và số lượng mẫu dự kiến:

- Đối tượng: cha mẹ/người chăm sóc, cơ quan địa phương (y tế, giáo dục, UBND, LĐTBXH….); cộng đồng (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cộng tác viên y tế- dân số, thành viên Mặt trận…)

- Mẫu phiếu dự kiến: 03 mẫu bao gồm mẫu phiếu hỏi, mẫu phiếu thảo luận nhóm, mẫu phiếu phỏng vấn sâu, cụ thể:

- Mẫu phiếu hỏi (PH): dành cho cha mẹ/người chăm sóc

- Phiếu Thảo luận nhóm (TLN): cho các bên liên quan ở địa phương

- Mẫu phiếu Phỏng vấn sâu (PVS): bà mẹ/người chăm sóc

VII. Yêu cầu đối với tư vấn

 • Bằng Thạc sĩ hoặc cao hơn đối với các ngành: công tác xã hội, y tế công cộng, nhân quyền hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Ưu tiên các chuyên gia quan tâm tới vấn đề về quyền trẻ em, dinh dưỡng cho trẻ em.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực hiện khảo sát/nghiên cứu Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ quốc tế.
 • Có kỹ năng trình bày, báo cáo
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo đúng hạn và hoàn thành công việc như yêu cầu.

VIII. Trách nhiệm của các bên

Đối với chuyên gia:

 • Chịu trách nhiệm chính phần kĩ thuật về nghiên cứu, đánh giá
 • Chịu trách nhiệm dự thảo và hoàn thành báo cáo theo kế hoạch sẽ thống nhất với VACR về nội dung, phương pháp
 • Chuẩn bị và trình bày báo cáo tại cuộc họp với VACR, nhà tài trợ, cũng như trình bày tại hội thảo.
 • Phối hợp với VACR trong quá trình thực hiện

Đối với VACR:

 • Hỗ trợ tư vấn (hoặc nhóm tư vấn) trong suốt quá trình thực hiện hoạt động.
 • Hỗ trợ tài chính cho hoạt động nghiên cứu
 • Sắp xếp, tổ chức tại địa bàn để triển khai hoạt động nghiên cứu.

IX. Phí tư vấn và hình thức thanh toán

 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng Việt Nam Đồng và hình thức thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng.
 • Phí tư vấn sẽ dựa trên định mức chi phí của nhà tài trợ và sự thỏa thuận giữa các bên.
 • Ứng viên cần gửi kèm dự toán kinh phí cho hoạt động khảo sát. Tổng kinh phí đã bao gồm thuế TNCN sẽ được Ban Quản lý dự án khấu trừ tại nguồn khi thanh toán.

X. Liên hệ

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: hoibvqtevn@vacr.vn  trước 17h00 ngày 03/5/2024 hoặc gửi hồ sơ về Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Tầng 5, Cung trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ gồm: CV của tư vấn (hoặc nhóm tư vấn), đề xuất kĩ thuật; đề xuất tài chính ghi rõ phí tư vấn và các chi phí phát sinh trực tiếp khác liên quan tới hoạt động tư vấn tại các địa bàn nêu trên. Với các chi phí phát sinh trực tiếp khác, vui lòng tính theo đơn vị tính là 1 ngày (hoặc lần). 

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận