19:50 19/07/2022

Bắc Ninh triển khai chương trình y tế trường học

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Tuệ Minh

Giai đoạn năm 2021 – 2025, Bắc Ninh phấn đấu 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương.

Mới đây, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản về việc triển khai thực hiện “Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục Mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh gắn kết với hệ thống y tế cơ sở.

Đồng thời giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em học sinh.

Theo kế hoạch, Bắc Ninh sẽ phấn đấu 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương; 100% trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã có phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học; 100% cơ sở giáo dục và trạm y tế cấp xã trên địa bàn có cơ chế phối hợp về công tác y tế trường học; 100% cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học…

Bắc Ninh phấn đấu 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương (Ảnh minh hoạ)
Bắc Ninh phấn đấu 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương (Ảnh minh hoạ)

Hiện, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở GD&ĐT Bắc Ninh là cơ quan thường trực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản, chính sách về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT phải xem xét, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục cho phù hợp. Đồng thời, tăng cường hiệu quả việc phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở, phân công rõ đầu mối, trách nhiệm cụ thể và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia.

Thêm nữa, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, nhân viên công tác y tế trường học cũng cần được chú trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần được rà soát và bổ sung, đảm bảo phục vụ công tác y tế trường học của các cơ sở giáo dục phù hợp với thực tế.

Sở GD&ĐT cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về tầm quan trọng và các chính sách y tế trường học.Bình luận