Trao 66 suất học bổng cho trẻ em mồ côi
Bảo vệ trẻ em

Trao 66 suất học bổng cho trẻ em mồ côi

Ngày 25/02, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang tổ chức trao học bổng của Hội Vì tâm và Hội Hy vọng Châu Á - Cộng hòa Pháp cho 66 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những trẻ em được các thành viên trong Hội nhận đỡ đầu làm con nuôi.
Trẻ em Việt Nam