15:19 12/04/2024

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Ngọc Quang

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 11/4/2024 thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Theo đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 có cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

botruongnguyenkimson
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Cũng tại Quyết định trên, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm các thành viên giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng như sau:

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn có nhiều năm công tác gắn bó tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội từ tháng 9/2016.

Từ tháng 4/2021 đến nay, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tới nay, ông đã có nhiều chỉ đạo định hướng tạo nên những thay đổi tích cực cho nền giáo dục Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, phụ trách nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, phụ trách nhóm ngành khoa học sức khoẻ.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khoá 15, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, phụ trách nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Hội đồng quyết định bổ nhiệm các Ủy viên Hội đồng và xem xét điều chỉnh, bổ sung thường xuyên hàng năm theo quy định.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận