17:13 30/08/2022

Các trường phải công khai khoản thu chi đầu năm học

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Quốc Anh

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở cần hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính; công khai các khoản thu, chi đầu năm học.

Bộ GD&ĐT ban hành công văn về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023.

Theo đó, ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định.

hoc-sinh
Các trường phải công khai khoản thu chi đầu năm học

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở cần hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính; công khai các khoản thu, chi đầu năm học.

Chú trọng các nội dung thanh tra, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, hoạt động dạy thêm, học thêm, quản lý và sử dụng sách tham khảo theo quy định của Bộ GD&ĐT, công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các địa phương, cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; sửa chữa, nâng cấp trường, lớp học; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học.Bình luận