12:21 01/12/2023

Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV: Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cống hiến vì sự phát triển toàn diện của trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Hương Giang

Sáng nay 01/12, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội khóa IV.

Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (BVQTEVN) lần thứ IV diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội BVQTEVN lần thứ III; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội BVQTEVN nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; bầu Ban Chấp hành Hội BVQTEVN nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Đại hội của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cống hiến vì sự phát triển toàn diện của trẻ em, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

z4931871722868_59bb4caa43888e31cb3fc62dfab8f640
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Hà Thị Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hà - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thường trực Uỷ ban Quốc gia về trẻ em…

Về phía Hội BVQTEVN có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội BVQTEVN khoá III; ông Lương Thế Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội khoá III; ông Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội khoá III; ông Võ Anh Dũng - Phó Chủ tịch Hội khoá III; ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch Hội khoá III, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; cùng 270 đại biểu đại diện cho 110 nghìn hội viên trên toàn quốc.

z4931871917968_a4dc66fc8c9de11dc569768c51614fe7
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội BVQTEVN cho biết, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận và nhất trí cao thông qua các các báo cáo quan trọng có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển và nâng tầm tổ chức Hội BVQTEVN đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ quyền trẻ em. 

Các văn kiện trình Đại hội đã quán triệt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ đề ra trong chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã tiếp thu nhiều ý kiến của cán bộ, hội viên, các Hội, chi hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội và bám sát thực tế tình hình thực hiện quyền trẻ em. 

Đại hội đã biểu thị tinh thần đoàn kết, phối hợp cùng các quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Đảng bằng nhiều giải pháp mang tính đổi mới, sáng tạo, bền vững để hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV.  

z4931871141046_5d7390c06ea250251ad760caf1c07b19
Ông Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội BVQTEVN báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Ban chấp hành khoá III và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo tại Đại hội, ông Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội BVQTEVN cho biết, hoạt động của Hội BVQTEVN nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài, công tác trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em gặp nhiều thách thức. 

Tuy nhiên, Hội BVQTEVN đã nỗ lực, năng động, sáng tạo để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật trẻ em và Điều lệ Hội và đạt được nhiều kết quả rất tích cực, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu về trẻ em. Tổ chức Hội ngày càng phát triển, tập hợp đoàn kết được thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung mục đích làm cho mọi trẻ em được hưởng các quyền cơ bản. Cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm với công tác bảo vệ quyền trẻ em, làm việc với tinh thần tự nguyện, cống hiến rất cao, vận động thêm hiều nguồn lực tặng học bổng cho trẻ em khó khăn... 

Ông Hà Đình Bốn chỉ ra những khó khăn, thách thức trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ vừa qua như: Thiếu nguồn nhân lực và tài chính để duy trì bộ máy của cơ quan Thường trực Hội, đội ngũ cán bộ của Hội số lượng còn hạn chế, chưa được đào tạo bài bản và không ổn định, nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cũng như công tác của Hội BVQTEVN còn chưa đồng đều ở các địa phương,…

Nhấn mạnh về phương hướng của Hội trong nhiệm kỳ 2023-2028, ông cho rằng, với sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận thông tin, kết nối và tương tác yêu cầu tổ chức Hội tất yếu phải đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. 

Mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ chú trọng phát huy vai trò đoàn kết, phối hợp các cá nhân, tổ chức để thúc đẩy thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em; phát triển và nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác truyền thông vận động xã hội, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát, tư vấn và hỗ trợ thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. 

z4932401234624_dd9a435035
Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định, trong 5 năm qua Hội BVQTEVN đã làm tốt vai trò, trách nhiệm được quy định trong Luật trẻ em 2016, tổ chức kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em, tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em, phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan nhà nước có liên quan về các vấn đề về trẻ em, và việc vi phạm pháp luật về trẻ em.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội BVQTEVN cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tiếp tục kiên trì tổ chức và hoạt động của Hội theo đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ của Hội. Thực hiện tốt Luật Trẻ em và các quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em.

Thứ hai, tăng cường hoạt động thu thập thông tin, kết nối và phát biểu chính kiến, tham gia giám sát các vấn đề liên quan đến trẻ em, thường xuyên thu thập thông tin, tổng hợp tình hình của trẻ em bị xâm hại tình dục, phản ánh kiến nghị, tư vấn cho các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em. Tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực trẻ em, vi phạm các quyền trẻ em.

Thứ ba, tích cực phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng các chương trình đề án nhằm giải quyết một số vấn đề trọng tâm, cấp bách về bảo vệ quyền trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của Hội. Đề xuất và phối hợp với các Uỷ ban của Quốc hội tổ chức hoạt động giám sát việc thực hiện quyền trẻ em ở một số địa bàn, lĩnh vực trọng điểm xảy ra vi phạm các quyền trẻ em. 

Thứ tư, chú trọng công tác phát triển tổ chức của hội viên, vận động ngày càng nhiều các cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao năng lực nghiên cứu tư vấn và kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội về bảo vệ quyền trẻ em cho đội ngũ cán bộ và các cộng tác viên của Hội theo hướng chuyên nghiệp, có chất lượng hiệu quả, tổ chức các dịch vụ hỗ trợ trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể làm tốt công tác bảo vệ trẻ em.

Thứ năm, tăng cường hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, vận động nguồn lực xã hội, tham gia xây dựng chính sách để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện tốt các quyền của trẻ em.

L15
Ban Chấp hành Hội BVQTEVN khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Hội BVQTEVN khóa IV gồm 68 đồng chí tiêu biểu đại diện cho gần 110.000 hội viên trên cả nước. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội BVQTEVN khóa IV đã bầu Ban Thường vụ Hội khóa IV gồm 10 đồng chí; Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội BVQTEVN khóa III tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội BVQTEVN khóa IV.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội BVQTE khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Dịp này, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho Hội BVQTEVN đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân; Hội BVQTEVN tặng bằng khen cho 38 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sức trong công tác Hội. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao bằng khen cho Hội BVQTEVN.
L12L12
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho 5 tập thể...
L11L11
... và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền trẻ em.
L10L10
L8L8
L9L9
L6L6
L7L7
L5L5
L4L4
Hội BVQTEVN tặng bằng khen cho 38 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Cũng trong chương trình Đại hội đã diễn ra Lễ lý kết chương trình đồng hành thực hiện, bảo vệ quyền trẻ em phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội BVQTEVN và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

z4932462217662_3ccdc1cb253ceca26fb0fe0d94dad09a
Ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội BVQTEVN khoá IV đề nghị các Hội, Chi hội tổ chức tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên cả nước về kết quả đại hội, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, góp phần làm tốt công tác bảo vệ quyền trẻ em.

Ảnh: Hoài Linh

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhấtTrẻ em Việt Nam

Bình luận