18:20 30/11/2023

Gần 300 đại biểu tham gia phiên trù bị Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Hương Giang

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức phiên trù bị.

IMG_9910
Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV có nhiệm vụ đánh giá hoạt động Hội 5 năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký. Đồng thời thông qua nội quy, quy chế đại hội, thông qua chương trình làm việc phiên đại hội chính thức và quán triệt một số nội dung cần thiết trong phiên đại hội chính thức.

dh4
Đoàn Chủ tịch làm việc tại phiên trù bị.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần hoàn thiện các nội dung quan trọng. Các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo trình Đại hội IV; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ III; Báo cáo Ban Kiểm tra; Dự thảo Điều lệ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, diễn ra trong 2 ngày 30/11 và 1/12, tại Hà Nội.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã biểu quyết giới thiệu danh sách đề cử tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

dh8 (1)
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu tại phiên trù bị.

Phát biểu kết luận phiên trù bị, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam biểu dương các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm cao, sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề mới, tham gia xây dựng các nội dung quan trọng vào những văn kiện của đại hội, báo cáo sửa đổi điều lệ, bổ sung điều lệ, đặc biệt đưa ra những đánh giá góp phần hoàn thiện những điểm còn hạn chế trong nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Theo Chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 01/12. Tại phiên chính thức, các đại biểu sẽ nghe tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp công tác Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa IV; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV...

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận