10:45 23/11/2023

Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM hỗ trợ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Bình An

Bà Mai Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, cho biết, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong giai đoạn đầu đời không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của mỗi gia đình mà còn là của toàn xã hội.

Năm 2018, Chính phủ ban hành Quyết định số 1437, phê duyệt đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời, tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025. Trong đó, tại TPHCM, việc triển khai dự án hỗ trợ chăm sóc trẻ giai đoạn đầu đời nhằm bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, giúp trẻ em dưới 6 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội tiếp cận bình đẳng, toàn diện với các dịch vụ hỗ trợ.

mai
bà Mai Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: IT

Phát biểu tại Hội nghị, bà Mai Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, cho biết, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong giai đoạn đầu đời không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của mỗi gia đình mà còn là của toàn xã hội.

Trong giai đoạn 2021 – 2023, Dự án Hỗ trợ chăm sóc vì sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn TPHCM đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều hoạt động, chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu dự án đặt ra. Tiếp tục thành công đó, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM phối hợp với tổ chức PE&D và các đối tác tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án.

Trong giai đoạn 2 (2023 - 2026), Dự án sẽ duy trì và phát triển các hoạt động đã được triển khai trong giai đoạn 1, đồng thời mở rộng phạm vi về địa bàn, đối tượng và bổ sung một số hoạt động trên cơ sở nhu cầu thực tế của cơ sở. Bên cạnh đó, Dự án sẽ tập trung vào việc tổ chức khóa tập huấn giảng viên nguồn về chăm sóc vì sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong những năm đầu đời.

Tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên tại các nhóm trẻ gia đình, lớp mầm non ngoài công lập, người chăm sóc (bao gồm cha mẹ, người trực tiếp chăm sóc trẻ) liên quan đến kiến thức và kỹ năng trong việc chăm sóc trẻ em trong những năm đầu đời. Bên cạnh đó, dự án còn tổ chức câu lạc bộ nuôi dạy cho người trực tiếp chăm sóc trẻ, triển khai các hoạt động kết nối đồng hành hỗ trợ cho các cơ sở, trẻ em và các gia đình thuộc đối tượng của dự án.

Trong giai đoạn này, Dự án sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông, thảo luận nhóm trong hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở về thực trạng bạo lực, xâm hại, bóc lột sức lao động và các nguy cơ liên quan đến bắt cóc, buôn bán trẻ em trong tình hình hiện nay.

Theo bà Mai Thị Ngọc Mai, hoạt động này với mục tiêu chung là hướng tới góp phần cùng với thành phố từng bước bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, giúp các em có cơ hội tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện với các dịch vụ hỗ trợ theo độ tuổi. Từ đó tạo ra cơ hội để các em phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Bên cạnh việc công bố và triển khai dự án, ban tổ chức còn triển khai hai khoá tập huấn. Đó là Lớp tập huấn cho giáo viên và người chăm sóc trẻ tại các nhóm trẻ gia đình, lớp mầm non ngoài công lập và Lớp báo cáo viên nguồn về chăm sóc trẻ em giai đoạn đầu đời.

Untitled
Bà Julia Levivier, Trưởng đại diện Tổ chức PE&D tại Việt Nam chia sẻ về những hoạt động của dự án. Ảnh: PLO

Bà Julia Levivier, Trưởng đại diện Tổ chức PE&D tại Việt Nam, cho biết, trẻ nhỏ chịu nhiều đau thương, mất mát vì đại dịch COVID-19. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển trong tương lai của trẻ.

Do đó, dự án này không tập trung chính vào hỗ trợ cung cấp dịch vụ trực tiếp, thay vào đó tập trung vào nâng cao năng lực kết nối và phối hợp thông qua phương pháp đồng hành gia đình, giáo viên, cơ sở bảo trợ xã hội.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận