07:45 12/09/2022

Đầu năm học, các trường công lập tại Hải Phòng được thu những khoản nào?

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết HĐND TP về Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các hoạt động hỗ trợ giáo dục đào tạo ở các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Kế hoạch số 215/KH-UBND của UBND TP.Hải Phòng do Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam ký nêu rõ, đối tượng áp dụng là học sinh học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Theo bản Kế hoạch yêu cầu, việc thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo phải bảo đảm thu vừa đủ chi; chi đúng mục đích; mang tính chất phục vụ; Hạch toán các khoản thu, chi và thực hiện công khai theo quy định, bảo đảm nguyên tắc thu, chi; Không được điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác.

Cuối năm học, nếu chi không hết phải trả lại cho cha mẹ học sinh hoặc chuyển sang năm học sau nếu cha mẹ học sinh đồng ý; Khi thực hiện các khoản thu đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải được giảm trừ sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị.

Cụ thể, cơ sở giáo dục công lập chỉ được thực hiện thu đối với danh mục các khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo được quy định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND.

Các khoản thu, mức thu phải phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục, điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh; đảm bảo nguyên tắc thu, chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

hp
Danh mục các khoản được thu trong năm học theo Nghị quyết HĐND TP.Hải Phòng

Các khoản thu theo kỳ

UBND TP.Hải Phòng cũng quy định các khoản thu theo kỳ gồm: mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú; học và thi nghề phổ thông; nước uống.

Các khoản thu theo tháng gồm: tiền ăn; hỗ trợ người nấu ăn, người chăm ăn, trông trưa, công tác quản lý; quản lý trẻ/học sinh ngoài giờ hành chính; ngày thứ 7 cho trẻ mầm non; trông xe; dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh tiểu học; học thêm.

Các cơ sở giáo dục công lập phải sử dụng chứng từ thu (phiếu thu tiền mặt có ký xác nhận của cha mẹ học sinh hoặc ký xác nhận của cha mẹ học sinh nếu thanh toán không dùng tiền mặt) theo quy định đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo.

Nội dung chi, mức chi của các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo phải được thông qua Hội đồng giáo dục nhà trường đảm bảo công 3 khai, minh bạch, được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của nhà trường theo quy định; không sử dụng nguồn thu này cho nhiệm vụ chi khác.

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu sở GDĐT là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02, để hướng dẫn các cơ sở giáo dục thu đúng, thu đủ.

Các cơ sở giáo dục công lập không được thỏa thuận các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo khác ngoài các khoản thu được quy định tại Nghị quyết số 02.

Trước đó, Nghị quyết số 02 của HĐND TP.Hải Phòng quy định 8 danh mục các cơ sở giáo dục được thu tiền cha mẹ học sinh gồm: tiền ăn bán trú, chăm sóc bán trú, dạy học ngày 2 buổi, học thêm (với các cha mẹ có nhu cầu), học nghề phổ thông, thi nghề, nước uống và trông xe. Trong đó, các mục được quy định rõ số tiền cho từng cấp học, địa phương.


Trẻ em Việt Nam

Bình luận