16:10 03/10/2022

Hà Nội: Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Tâm An

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, lứa tuổi

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa, giai đoạn 2022-2030.

hao-1
Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tuyên truyền Luật An ninh mạng cho học sinh Trường THCS Lương Yên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, lứa tuổi; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, đảm bảo thiết thực, đi vào chiều rộng và chiều sâu, xuất phát từ nhu cầu thực sự của thanh thiếu niên và gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên qua phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời phát huy vai trò mạng xã hội, các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu pháp luật cho thanh niên tự do, lao động, thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn cư trú. Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên trên địa bàn Thủ đô.

Phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật. Khơi dậy tinh thần thi đua học tập, tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên…

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật, chính sách thiết thực, liên quan đến thanh, thiếu niên như về lao động, việc làm; dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; giao thông đường bộ; phòng, chống nạn xã hội, ma túy, mại dâm; nghĩa vụ quân sự, bảo vệ môi trường, biển đảo; bạo lực học đường, chính sách phát triển kinh tế- xã hội, khởi nghiệp, trọng dụng nhân tài, pháp luật về tiếp cận thông tin, an ninh mạng... phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi.

Tuyên truyền các chính sách, pháp luật trong thanh thiếu niên trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản liên quan, tác động đến đối tượng thanh thiếu niên.

Tuyên truyền nội dung về lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố như cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng; xây dựng chính quyền đô thị; Luật Thủ đô; quy tắc ứng xử nơi cộng cộng và những nội dung, vấn đề thanh thiếu niên Thành phố quan tâm.

Giai đoạn năm 2022- 2025, triển khai kế hoạch của TP đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã trên toàn TP. Chỉ đạo điểm một số đơn vị trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên (quận, huyện, thị xã; phường, xã, thị trấn), mô hình câu lạc bộ “Pháp luật với thanh niên”, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho thanh thiếu niên, đối thoại giải đáp trực tuyến.

Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên; thanh niên là công nhân lao động; thanh niên là phạm nhân; thanh niên thành thị, thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;...

Giai đoạn năm 2026-2030, nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Pháp luật với thanh niên”, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho thanh niên...

Tiếp tục tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên; thanh niên là công nhân lao động; thanh niên là phạm nhân; thanh niên thành thị, thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;...

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận