15:45 06/12/2023

Học sinh hộ cận nghèo Hà Nội sẽ được miễn 100% học phí

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

Từ ngày 1/1/2024, trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo của TP Hà Nội được hỗ trợ 100% học phí.

Chiều 6/12, tại Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết định chế độ hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng bao gồm: Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của TP Hà Nội; học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của Hà Nội; các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của Hà Nội có đối tượng nêu trên.

yenhoa
Từ 2024, học sinh mầm non, phổ thông thuộc hộ cận nghèo sẽ được miễn 100% học phí. Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài các đối tượng chính sách được hưởng chế độ miễn học phí (gồm học sinh khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo...) còn có các đối tượng được giảm học phí, trong đó có học sinh thuộc hộ cận nghèo, đối tượng này được giảm 50% học phí và phải đóng 50% học phí theo quy định.

Với mức thu học phí của năm học 2023-2024, mức học phí của các đối tượng này phải đóng thấp nhất 25.000 đồng/học sinh/tháng và cao nhất 150.000 đồng/học sinh/tháng.

Để đạt chỉ tiêu Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025", trong đó có nội dung "... Từng bước mở rộng đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% học phí", đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo sẽ được thành phố hỗ trợ số học phí còn lại phải đóng (hỗ trợ 50% học phí) sau khi đã hưởng chính sách giảm học phí của Trung ương.

Như vậy, sau khi thực hiện chính sách của Trung ương và thành phố, học sinh thuộc hộ cận nghèo sẽ không phải đóng học phí. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/1/2024 (theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 9 tháng/năm học). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo phân cấp.

Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo năm học 2023-2024 khoảng hơn 6,7 tỷ đồng (số đối tượng hưởng chính sách khoảng 10.305 người): học sinh công lập khoảng hơn 6,5 tỷ đồng (số đối tượng hưởng chính sách khoảng 10.179 người); học sinh dân lập, tư thục khoảng 134 triệu đồng (số đối tượng hưởng chính sách khoảng 126 người), trong đó kinh phí cấp thành phố khoảng hơn 1,9 tỷ đồng, cấp huyện khoảng hơn 4,7 tỷ đồng.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận