Từ khoá: "dạy thêm"

Giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường với học sinh của mình

Giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường với học sinh của mình

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã nhắc lại quy định những trường hợp không được dạy thêm, học thêm, trong đó nêu rõ: Giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mình đang dạy chính khóa.