Từ khoá: "quyền trẻ em"

Ông Rad Kivette, Trưởng đại diện Vinacapital Foundation tại Việt Nam: “Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ lan tỏa giá trị về quyền phụ nữ, trẻ em”

Ông Rad Kivette, Trưởng đại diện Vinacapital Foundation tại Việt Nam: “Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ lan tỏa giá trị về quyền phụ nữ, trẻ em”

“Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc bảo đảm quyền con người, đặc biệt trong vấn đề phụ nữ, trẻ em. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ lan tỏa các giá trị này khi là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc", ông Rad Kivette, Trưởng đại diện Vinacapital Foundation tại Việt Nam chia sẻ với Thời Đại.
Vai trò luật sư bảo vệ quyền trẻ em trong các vụ án bạo hành

Vai trò luật sư bảo vệ quyền trẻ em trong các vụ án bạo hành

Trẻ em thuộc nhóm yếu thế trong xã hội, cần sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các vụ trẻ em bị bạo hành có chiều hướng gia tăng, đòi hỏi vai trò của luật sư trong các vụ án hình sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.
Hỗ trợ thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em tại Quảng Bình

Hỗ trợ thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em tại Quảng Bình

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam thực hiện dự án Thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em, đặc biệt tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bảo vệ quyền của trẻ khuyết tật

Bảo vệ quyền của trẻ khuyết tật

So với các trẻ em dễ bị tổn thương khác, trẻ em khuyết tật gặp khó khăn nhiều hơn về tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội.