Từ khoá: "xe đưa đón học sinh"

Xe đưa đón học sinh, cần điều kiện chặt chẽ

Xe đưa đón học sinh, cần điều kiện chặt chẽ

Nhiều ý kiến cho rằng, xe đưa đón học sinh là một phương tiện rất đặc thù, đòi hỏi độ an toàn cao. Người dân, cha mẹ học sinh mong muốn loại hình vận tải này bổ sung các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh cụ thể với những quy định chặt chẽ.