13:42 20/06/2022

Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Harry Potter

Ngược lên rẻo cao những ngày ruộng bậc thang tràn ngập sắc vàng lúa chín, hành trình du lịch từ thiện “Áo ấm cho em” đã dành tặng nhiều món quà ý nghĩa và đón Trung thu cho các học sinh điểm trường Hầu Chư Ngài và Hang Đá (Sa Pa, Lào Cai).

Ngược lên rẻo cao những ngày ruộng bậc thang tràn ngập sắc vàng lúa chín, hành trình du lịch từ thiện “Áo ấm cho em” đã dành tặng nhiều món quà ý nghĩa và đón Trung thu cho các học sinh điểm trường Hầu Chư Ngài và Hang Đá (Sa Pa, Lào Cai).

Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 1
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 1
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 2
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 2
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 3
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 3
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 4
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 4
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 5
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 5
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 6
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 6
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 7
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 7
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 8
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 8
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 9
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 9
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 10
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 10
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 11
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 11
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 12
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 12
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 13
Trẻ em rẻo cao Sa Pa vui Tết Trung thu sớm - ảnh 13

Nguồn tienphong.vn


Trẻ em Việt Nam

Bình luận