08:43 30/09/2022

Bạo lực ngôn từ với trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Lan Phạm

Bạo lực ngôn từ là một trong những hình thức làm tổn thương trẻ, thay vì đòn roi.

Theo Đài PTTH Hà Nội


Trẻ em Việt Nam

Bình luận