09:48 30/08/2022

Đà Nẵng: 100% trẻ em được vui Tết Trung thu

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

Đà Nẵng yêu cầu 100% các quận, huyện; xã, phường chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo an toàn, lành mạnh và thiết thực.

UBND TP. Đà Nẵng mới ban hành kế hoạch về Tổ chức vui tết Trung thu cho trẻ em năm 2022.

Theo Kế hoạch, Đà Nẵng yêu cầu 100% các quận, huyện; xã, phường chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo an toàn, lành mạnh và thiết thực. Quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

tt
Tạo điều kiện để mọi trẻ em ở Đà Nẵng được đón Tết Trung thu. Ảnh: Internet

Đối với hoạt động truyền thông, UBND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường các tuyên truyền để tạo cơ hội cho trẻ em được tiếp cận những thông tin phù hợp với lứa tuổi, giới tính, sở thích và sự phát triển của trẻ em nhằm bảo đảm các quyền của trẻ em.

Tập trung truyền thông với các nội dung như: Đăng tải thư chúc Trung thu của Chủ tịch nước, Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; thông tin các hoạt động tổ chức tết Trung thu cho trẻ em; biểu dương những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số... có tinh thần vượt khó vươn lên và gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Về tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, an toàn cho trẻ em, UBND thành phố đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình vui tết Trung thu “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em trên địa bàn huyện Hòa Vang; tặng quà, học bổng, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của các quận, huyện.

Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, hội, đoàn thể, các địa phương tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu nhằm thu hút trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh và thiết thực; định hướng, giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống; khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em thông qua các hoạt động như hội thi múa lân, lồng đèn, làm đồ chơi truyền thống, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, thăm quan, tìm hiểu di tích lịch sử... phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm; khuyến khích trẻ em không sử dụng đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Về hoạt động vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em, các đơn vị liên quan mời lãnh đạo thành phố thăm và tặng quà cho một số cơ sở trợ giúp trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Các sở ngành, hội đoàn thể, đơn vị, địa phương chủ động bố trí ngân sách và vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà, học bổng và tổ chức các hoạt động cho trẻ em vui tết Trung thu.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà một số cơ sở trợ giúp trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình vui tết Trung thu “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em trên địa bàn huyện Hòa Vang; tặng quà, học bổng, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của các quận, huyện. Hỗ trợ và giám sát hoạt động tổ chức tết Trung thu cho trẻ em tại các địa phương.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sản xuất, vận chuyển và kinh doanh các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi dành cho trẻ em; có biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.​

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận