Trường mầm non ở Hà Nội dán thực đơn công khai trước cửa lớp học, tránh chuyện 'thâm cung bí sử'
Dinh dưỡng

Trường mầm non ở Hà Nội dán thực đơn công khai trước cửa lớp học, tránh chuyện 'thâm cung bí sử'

Phụ huynh phản ánh, ở một số trường, thông tin bữa ăn của con trẻ được giữ kín như chuyện "thâm cung bí sử". Tuy nhiên, tại Hà Nội vẫn có những nơi, thực đơn bữa ăn được dán công khai trước cửa lớp học. Tên đơn vị cung cấp thực phẩm được phóng viên ghi nhận cụ thể.
Trẻ em Việt Nam