09:44 23/02/2024

Hà Nội phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần được hỗ trợ tâm lý

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Quốc Anh

Giai đoạn 2023-2030, Hà Nội phấn đấu có 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh,...

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời, chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa và phát hiện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em; củng cố công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

mamnon
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Giai đoạn 2023-2030, Hà Nội phấn đấu có 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng.

Thành phố cũng bảo đảm 100% trẻ em mồ côi được quan tâm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; 100% trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ trong nhóm trẻ em không nơi nương tựa theo quy định được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố. Do đó, UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành liên quan tăng cường các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa và phát hiện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em; củng cố công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Song song đó, phát triển dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa, phát hiện sớm, tư vấn tham vấn cho trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ rối loạn tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng; nghiên cứu xây dựng mạng lưới dịch vụ, kết nối, chuyển tuyến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; phát triển chương trình tư vấn, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Đồng thời phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường học; triển khai giáo dục sức khỏe tâm thần cho học sinh; phát triển mạng lưới giáo viên, nhân viên, cộng tác viên có kiến thức, kỹ năng phát hiện sớm, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh, đặc biệt hỗ trợ tâm lý cho trẻ và gia đình, nâng cao nhận thức và giảm kỳ thị về sức khỏe tâm thần tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thành phố cũng chỉ đạo phát triển các điểm vui chơi, tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận, sử dụng không gian công cộng, cơ sở luyện tập thể dục, thể thao, phát triển giao thông công cộng an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông, chú trọng xây dựng mới các cầu đi bộ sang đường tại các trục đường lớn, đông dân cư, nhiều trường học để bảo đảm an toàn cho trẻ em, người dân khi sang đường phòng, chống tai nạn thương tích, sang chấn tâm thần.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ gồm: Triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi với các hình thức đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình.

Truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi.

Song song đó, Kế hoạch cũng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành đặc biệt là cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, giáo viên, đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội tại cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tại cộng đồng.

Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục. Phát triển dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi…

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận