16:58 16/09/2022

Lan tỏa tình yêu thương, góp phần nâng cao quyền trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Tâm An (t/h)

Theo báo cáo của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, năm nay quỹ phấn đấu vận động nguồn lực khoảng 100 tỷ đồng, đến nay đã vận động được hơn 58 tỷ đồng (đạt hơn 58% kế hoạch năm).

Ngày 16/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam năm 2022.

Tính đến ngày 31/8/2022, số lượt trẻ em được nhận hỗ trợ là hơn 65 nghìn lượt với kinh phí hỗ trợ gần 36 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu tập trung vào các hoạt động hỗ trợ trẻ em khám, phát hiện các bệnh; hỗ trợ trẻ em bệnh tim bẩm sinh; hỗ trợ học bổng, điều kiện học tập và hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, năm nay quỹ phấn đấu vận động nguồn lực khoảng 100 tỷ đồng, đến nay đã vận động được hơn 58 tỷ đồng (đạt hơn 58% kế hoạch năm).

dcd4003cc57e2c20756f
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi họp. ảnh: Nhân dân

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, thời gian tới, Quỹ cần tiếp tục lan tỏa tấm lòng, tình yêu thương, truyền thống nhân ái đối với trẻ em, góp phần nâng cao quyền trẻ em, quyền con người. Từ nay đến cuối năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tích cực vận động các nhà tài trợ thực hiện đúng cam kết ngay từ đầu năm, đồng thời nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, hoạt động đặt ra trong năm…

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tích cực tham mưu về cách thức tôn vinh các nhà tài trợ - những người có đóng góp lớn, truyền thống, lâu năm dành cho Quỹ; tập trung đổi mới công tác truyền thông và chuyển đổi số đối với Quỹ.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn những công việc, nhiệm vụ bảo vệ trẻ em phù hợp với khả năng thực hiện về nguồn lực, năng lực thực hiện.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đổi mới hoạt động trong cách thức vận động, gắn kết trách nhiệm các thành viên hơn nữa, qua đó, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả hiệu quả, thiết thực.

Đối với nguồn vận động, Quỹ đẩy nhanh tiến độ ký thỏa thuận với các nhà tài trợ, chuyển tiền về Quỹ theo cam kết để triển khai hỗ trợ theo các nội dung đã cam kết với các nhà tài trợ. Từ nay đến cuối năm, Quỹ sẽ tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu vận động nguồn lực theo kế hoạch năm 2022.


Trẻ em Việt Nam

Bình luận