10:01 22/08/2022

Phát triển giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

Năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới và triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới.

Đây là một trong các nội dung của nhiệm vụ thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT, ngày 19/8/2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

hoc_sinh
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”...

Đây là bước tiến quan trọng để Chương trình giáo dục mầm non mới phát huy tích cực.

Đối với cấp mầm non cần tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới và triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới.

Ngành phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương, đáp ứng đa dạng nhu cầu đến trường của trẻ em; quan tâm phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn và vùng có khu công nghiệp.

Bên cạnh đó là việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, khuyến khích các địa phương có điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo.

Theo chia sẻ của cán bộ quản lý và giáo viên, so với hơn 10 năm trước, trẻ em ngày nay có những bước phát triển tốt trong nhận thức, sức khỏe thể lực, ngôn ngữ… Nguyên nhân do nền kinh tế phát triển, điều kiện tham gia học tập tại trường mầm non dần được cải thiện.

Trẻ em ngày càng mạnh dạn, tự tin hơn trước đây trong việc học và mở rộng hiểu biết cho bản thân. Trẻ cũng nhanh chóng tiếp cận với công nghệ do có nhiều cơ hội tiếp xúc với các thiết bị số trong học tập và trong cuộc sống.

Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi đã được ban hành từ năm 2010, tính đến nay đã hơn 10 năm. Do đó cần có nghiên cứu đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp với cách tiếp cận mới trong giáo dục mầm non. Đặc biệt là hướng đến hình thành năng lực cho trẻ, nhất là năng lực cần thiết để trẻ sẵn sàng đi học lớp 1.​

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Từ khoá:

giáo dục mầm non

Bình luận