14:23 02/09/2022

Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam PV

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 về việc phê duyệt Đề án “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2026”.

Mục tiêu của đề án là lấy phòng ngừa là chính, phát hiện và kịp thời hỗ trợ các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Đề án đề ra một số chỉ tiêu cơ bản, bao gồm: 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về địa phương khi phát hiện được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản;

100% cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tố tụng, cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội trên toàn thành phố tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em cho cán bộ làm công tác về lĩnh vực gia đình, trẻ em, giáo dục, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

Đề án cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp, gồm tuyên truyền, giáo dục; thành lập, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; nâng cao năng lực và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức triển khai công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận