14:26 14/03/2024

Tháng hành động vì trẻ em năm 2024: Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam An Nhiên

Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 triển khai từ ngày 1 đến 30/6/2024, với chủ đề là “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024.

hue
Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao học bổng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt học giỏi tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em 2023.

Theo đó, chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 là “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, hướng tới các mục đích: Thứ nhất, truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tập trung nội dung chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Thứ hai, vận động xã hội thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, hỗ trợ mỗi xã có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp; mỗi đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 từ ngày 1 đến 30/6/2024, sẽ diễn ra những hoạt động chính: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 (dự kiến tuần 4 tháng 5 hoặc ngày 1/6/2024), chiến dịch truyền thông nhân Tháng hành động vì trẻ em, hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác trẻ em;

UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai các nội dung sau: Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức, hưởng ứng các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 tại địa phương; Căn cứ điều kiện của địa phương, tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 từ cuối tháng 5 hoặc ngày 1/6/2024.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các hoạt động cụ thể được triển khai trong Tháng hành động bao gồm: Chỉ đạo xây dựng, nâng cấp các công trình (trường, lớp học, nhà bán trú, thư viện, sân chơi...) dành cho trẻ em với phương thức mỗi xã, phường, thị trấn có 1 công trình vì trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em; Tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em tại địa phương nhằm vận động toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em với phương thức mỗi người một hành động vì trẻ em hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em; Chuẩn bị nội dung, điều kiện để tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 có chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, tại các địa phương có gần 2.500 điểm tổ chức lễ phát động với gần 599 nghìn trẻ em tham dự; 272 công trình được xây mới và nâng cấp; Khoảng 460 nghìn trẻ em được tặng quà với kinh phí 30,1 tỷ đồng; Hơn 13,8 nghìn trẻ em được cấp học bổng trị giá 9,4 tỷ đồng, và 66,6 nghìn trẻ em được khám, chữa bệnh miễn phí với tổng kinh phí 7,1 tỷ đồng.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận