17:49 24/08/2022

Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em cần hỗ trợ về sức khỏe tâm thần

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Quốc Anh

Do ảnh hưởng của Covid-19, 26% trẻ em có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần, 12% số trẻ em và người chưa thành niên tương đương khoảng 3 triệu trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần và cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em di cư giai đoạn 2022-2023.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, vấn đề sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội ở trẻ em và vị thành niên ở nước ta đã được cảnh báo từ năm 2000 và ngày càng có xu hướng gia tăng và mức độ trầm trọng hơn. Năm 2000, tỷ lệ mắc 10 bệnh tâm thần phổ biến là 15%.

tre
Do ảnh hưởng của Covid-19, vấn đề sức khỏe tâm thần của trẻ càng trầm trọng. Nguồn: Internet

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của Covid-19, vấn đề sức khỏe tâm thần càng trầm trọng. Theo thống kê, 26% trẻ em có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần, 12% số trẻ em và người chưa thành niên tương đương khoảng 3 triệu trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần và cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, nguy cơ tự tử ở trẻ em và người chưa thành niên liên quan đến trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần là mối nguy hiểm lớn, có tới 21,4% trẻ em gái và 7,9% trẻ em trai trong độ tuổi vị thành niên chia sẻ “từng có suy nghĩ về việc tự sát”, 5,8% trẻ em và người chưa thành niên từng cố gắng tự tử...

Trong khi đó, Việt Nam cũng thiếu các chương trình can thiệp tổng thể cho nhóm các trẻ em dễ bị tổn thương nói trên.

Các khuyến nghị của quốc tế, các cam kết quốc tế Việt Nam tham gia đều nhấn mạnh sự thiếu hụt đầu tư vào chăm sóc sức khỏe tâm thần trong khi đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên khiến họ có nguy cơ tự sát và tự làm hại bản thân.

Do vậy, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19, trẻ em di cư giai đoạn 2022-2030 nhằm hỗ trợ trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19, trẻ em di cư. Điều đó nhằm đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, hỗ trợ trẻ em được tiếp cận các dịch vụ, được khỏe mạnh, được phát triển toàn diện sống trong môi trường an toàn góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội.Bình luận