11:07 13/09/2022

Bắc Ninh tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Quốc Anh

UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em theo Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Thực hiện hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

132986393812375232_70838A33-D089-47F1-BB55-B6499E1B38F9
Diễn đàn Trẻ em tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, năm 2022. Ảnh: doanthanhnien.vn

Giao trách nhiệm cho tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp tham gia nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc có người liên quan đến tệ nạn xã hội.

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình.

Hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em...

Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp chỉ đạo, tiếp nhận, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa phương; xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn xã hội tích cực tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kịp thời phát hiện, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.


Trẻ em Việt Nam

Bình luận