16:36 20/08/2022

Bến Tre bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Tâm An

UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu toàn tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp)

UBND tỉnh Bến Tre vừa có công văn đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

bentre
Bến Tre triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp). Ảnh: Internet

Cụ thể, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp); ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

Giao trách nhiệm cho tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp, nhất là Ban Bảo vệ trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã tham gia nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc có người liên quan đến tệ nạn xã hội.

Tỉnh Bến Tre hiện có khoảng 231.340 trẻ em, trong đó có 1.476 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện chính sách trợ giúp đối với trẻ em theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh có 1.938 trẻ em được hưởng trợ cấp thường xuyên ngoài cộng đồng.

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình;

Hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

UBND tỉnh Bến Tre cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa phương; xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận