17:05 05/12/2022

Các bước đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Quốc Anh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 3509/QĐ-BHXH thí điểm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

Theo đó, người dân Thủ đô có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia có thể lựa chọn dịch vụ liên thông điện tử, đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy đình 7 bước như sau:

Bước 1: Người dân (cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi) thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác và nộp trực tiếp tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu hướng dẫn kê khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và chịu trách nhiệm đổi với nội dung kê khai. 

Hồ sơ điện tử của từng thủ tục sẽ được phần mềm dịch vụ công liên thông phân tách và chuyển cho Hệ thống thông tin nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, BHXH Việt Nam và Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

bhxh-tre-em
7 bước đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bước 2: Sau khi hồ sơ điện tử tự động chuyển tới Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của ngành Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện nghiệp vụ đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân và trả giấy khai sinh điện tử cho người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch của ngành Tư pháp tự động chuyển dữ liệu giấy khai sinh điện tử sang Hệ thống thông tin của ngành BHXH Việt Nam thông qua phần mềm dịch vụ công liên thông.

Bước 3: Sau khi có dữ liệu về giấy khai sinh điện tử, tờ khai điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, thì hệ thống phần mềm của ngành BHXH Việt Nam tự động thực hiện cấp mã số BHXH cho trẻ em theo đúng thông tin hộ gia đình của chủ hộ; 

Sau đó tạo lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em trên phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Bước 4: Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ (phần mềm TST) tự động cập nhật phát sinh thu (vào mã đơn vị quản lý riêng) và cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT theo quy định; cập nhật danh sách cấp thẻ BHYT.

Bước 5: Sau khi hệ thống phần mềm thực hiện bước 3, cán bộ thu - sổ thẻ thực hiện kiểm tra hồ sơ, dữ liệu và thực hiện trình Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố/quận, huyện, thị xã ký số thẻ BHYT bản điện tử hoặc in bản giấy để chuyển cán bộ tại bộ phận “Một cửa” để trả kết quả thủ tục hành chính.

Bước 6: Cán bộ tại bộ phận “Một cửa” tiếp nhận dữ liệu, thẻ BHYT bản giấy, bản điện tử để trả kết quả cho người dân (không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, dữ liệu điện tử theo quy định) theo hình thức đã đăng ký và kết thúc hồ sơ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Bước 7: Người tham gia nhận thẻ BHYT bản điện tử/hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số đi khám, chữa bệnh thay thế thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT bản giấy theo đăng ký.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhấtTrẻ em Việt Nam

Bình luận