20:03 30/01/2024

Cấp Giấy chứng nhận cho các ứng viên vượt qua vòng Sơ loại "Trẻ em của năm" 2023

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam BAN BIÊN TẬP

Ban Tổ chức quyết định cấp Giấy chứng nhận nhằm ghi nhận, khích lệ các ứng viên đã vượt qua vòng Sơ loại xét chọn “Trẻ em của năm” 2023.

Đây là năm đầu tiên chương trình “Trẻ em của năm” được Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Cục Trẻ em và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, có 6 hạng mục: Nghị lực, Việc tử tế, Sáng kiến, Học tập, Văn hoá - Nghệ thuật, Thể dục - Thể thao.

Ngày 17/01/2024, Hội đồng xét chọn và Ban Tổ chức đã họp Chung khảo chương trình “Trẻ em của năm” 2023. Dựa trên số lượng, chất lượng hồ sơ tham dự thực tế, Hội đồng xét chọn và Ban Tổ chức đã thống nhất điều chỉnh theo thể lệ chương trình, chọn được 18 gương mặt “Trẻ em của năm” 2023

Thể lệ Chương trình xét chọn “Trẻ em của năm” ban hành tới các cơ quan, đơn vị trước đó (Mục 3, Chương III ghi rõ: Sửa đổi thể lệ: Căn cứ tình hình thực tiễn, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam có thể điều chỉnh số lượng các hạng mục xét chọn hoặc thể lệ bình chọn, quy mô chương trình nhằm đáp ứng tốt nhất việc phát hiện, xét chọn phù hợp với tình hình thực tiễn, giữ vững và phát huy những thành quả chương trình đạt được, nhằm mục đích nâng cao uy tín và chất lượng chương trình).

Ban Tổ chức mong rằng, năm 2024, sẽ có thêm nhiều ứng viên nỗ lực cố gắng trong học tập và rèn luyện, tham gia tích cực các hoạt động vì cộng đồng, thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em, phù hợp tiêu chí, được lựa chọn trở thành gương mặt Trẻ em của năm.

Nhằm ghi nhận, khích lệ các ứng viên đã gửi hồ sơ tham gia chương trình, Ban Tổ chức quyết định cấp Giấy chứng nhận tham gia (bản online) cho các ứng viên vượt qua vòng Sơ loại xét chọn "Trẻ em của năm" 2023.

Chương trình %22Trẻ em của năm%22 2023 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức

Các ứng viên vui lòng liên hệ đăng ký nhận Giấy chứng nhận tham gia:

Cách 1: Gửi thông tin tới Fanpage Tạp chí Trẻ em Việt Nam https://www.facebook.com/tapchitreemvietnam

Cách 2: Gửi email đăng ký về địa chỉ toasoantevn@gmail.com

Thông tin đăng ký: Họ và tên, lớp, địa chỉ.

* LƯU Ý: Không nhận cấp Giấy chứng nhận thông qua Hotline/Zalo.

Chương trình “Trẻ em của năm” 2023 nhằm vinh danh trẻ em có hoạt động đóng góp thiết thực vì cộng đồng, có những sáng kiến, hoạt động nổi bật trong các lĩnh vực liên quan thúc đẩy quyền trẻ em tại Việt Nam; trẻ em nghị lực, vươn lên nghịch cảnh, vượt khó; trẻ em có thành tích tiêu biểu trong học tập và các hoạt động ngoại khoá, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức muốn khích lệ, động viên trẻ em phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, hướng tới phát triển toàn diện. Đặc biệt, tạo động lực cho toàn xã hội nâng cao trách nhiệm, quan tâm công tác bảo vệ quyền trẻ em.

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhất

Trẻ em Việt Nam

Bình luận