14:46 01/11/2022

Chăm sóc trẻ em, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình

Icon No Avatar Tre Em Viet Nam Tâm An

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2700/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình.

Theo đó, kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Gia đình; Phục vụ công tác quản lý nhà nước về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình, từ đó giảm thiểu, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trong gia đình; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình về công tác bình đẳng giới và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

giadinh
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Kế hoạch hướng tới 3 nội dung như sau: Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình; Các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó có đối tượng là trẻ em trong gia đình trên cả nước; Các kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình; việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất của trẻ không may bị xâm hại để hạn chế thấp nhất những hệ quả của việc bị xâm hại với trẻ em; Những kinh nghiệm hay; nêu gương những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình.

Thứ hai, tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi trong gia đình; Việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; Việc chăm sóc người cao tuổi trong gia đình; hỗ trợ người cao tuổi được phát huy vai trò của mình; Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện công tác người cao tuổi trong gia đình.

Thứ ba, tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong gia đình; Việc thực hiện công tác bình đẳng giới trong gia đình trên cả nước; Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu, bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; Việc tổ chức tuyên truyền phải tiếp cận được nhiều đối tượng; bảo đảm về dung lượng, thời gian theo đúng kế hoạch...

Like fanpage để theo dõi thông tin mới nhấtTrẻ em Việt Nam

Bình luận